Redaktor Naczelna

Sylwia Woś Malissa

swm@nailartmagazine.pl

Z-ca Redaktor Naczelnej

Ewa Ciechacka

ciechacka@nailartmagazine.pl

Sekretarz Redakcji

Marzena Kwiecień

marzena.k@nailartmagazine.pl

Prenumerata

Julia Śledz

julia@nailartmagazine.pl

Opracowanie graficzne

Tomasz Dutkowski

Druk

Colours Factory

Adres Redakcji NailArt

ul. Powstańców Warszawy 69

83-000 Pruszcz Gdański

nr tel. 058 692 22 20

nailart@nailartmagazine.pl

www.nailartmagazine.pl

Wydawca

Akademia Paznokcia

www.akademiapaznokcia.pl